Dzisiaj jest: 14 Grudzień 2017    |    Imieniny obchodzą: Alfred, Izydor

Kalendarz

grudzień 2017
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

NewsletterWiadomość HTML?

Sonda

Czy portal www.ofszlaksobieskiego.pl spełnia Państwa oczekiwania?

Dodaj nową odpowiedź!
3 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

odwiedziny:odwiedziny:2942119

Inwestycje kluczowe

Wielkość tekstu:

Działanie nr 7 – Dokumentacje pogłębione dla inwestycji kluczowych.

Działanie wynikać będzie z zapisów Zintegrowanej Strategii Rozwoju Szlaku JIIIS w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej oraz Planu Operacyjnego Rozwoju Szlaku JIIIS  w dziedzinie turystyki, Planu Operacyjnego Rozwoju Szlaku JIIIS  w dziedzinie przetwórstwa, Planu Operacyjnego Rozwoju Szlaku JIIIS w dziedzinie energetyki.
Podstawa do określenia usytuowania inwestycji kluczowych wynika po pierwsze ze Strategii Rozwoju Szlaku JIIIS w województwie lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim w oparciu o punkty węzłowe, gdyż w oparciu u wzajemne uzgodnienia zawarto tam informacje wskazujące konkretne umiejscowienia dla inwestycji kluczowych Szlaku JIIIS, w tym 11 inwestycji kluczowych przygotowywanych w ramach niniejszego projektu.
W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie na jakim etapie planowania znajdują się inwestycje kluczowe, podjęto próbę zgromadzenia bardziej szczegółowych informacji na ich temat. W wyniku analiz przeprowadzonych w dokumencie Diagnoza spójności społeczno-gospodarczej obszaru funkcjonalnego Szlaku JIIIS w województwie lubelskim (gminy Gorzków, Krasnystaw- gmina Miejska, Krasnystaw –gmina wiejska, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Trawniki, Wólka) pod kątem turystyki, przetwórstwa i energetyki stwierdzono, że większość kluczowych inwestycji znajduje się na etapie wstępnym planowania, co stwarza dogodną sytuację do zaangażowania mieszkańców w proces konsultacyjny. W dokumencie podano też ceny planowanych inwestycji ułatwiając skonstruowanie budżetu projektu. Ceny te zawierają wartości zmniejszone o kilka procent w stosunku do dostarczonych przez partnerskie JST, co wynika, z analizy sytuacji ekonomicznej, która z dużym prawdopodobieństwem skłoni firmy planistyczne do oferowania tańszych ofert.

Praca nad przygotowaniem dokumentacji pogłębionych dla inwestycji kluczowych obejmie następujący proces:

 • opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego,
 • opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu wykonawczego,
 • opracowanie studium wykonalności,
 • opracowanie SIWZ inwestycji

Jednocześnie dla każdej inwestycji kluczowej na wcześniejszym etapie projektu przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, tak więc całościowy proces obejmie także ustalenia poczynione z mieszkańcami w zakresie planowania funkcji rozwiązań szczegółowych planowanych do realizacji inwestycji kluczowych OF Szlaku JIIIS w nowym okresie programowania funduszy UE.
Opracowanie pogłębionych dokumentacji dla inwestycji kluczowych obejmie okres maksymalnie 11 miesięcy (od 15 do 24 m-ca projektu), w którym to czasie zostanie wypracowane:

 • 10 programów funkcjonalno-użytkowych
 • 11 projektów architektoniczno-budowlanych
 • 11 projektów wykonawczych
 • 11 SIWZ inwestycji

Ponadto w ramach działania wypracowane zostanie 11 SIWZ na opracowanie pełnej dokumentacji dla inwestycji kluczowej, co obejmie okres 3 m-cy.
Dodając do tego okres przeznaczony na zgromadzenie pomysłów mieszkańców (konsultacje społeczne w oparciu o techniki partycypacyjne: planning for real, planowanie partycypacyjne, planowanie przyszłościowe, Charette realizowane w ramach zadania 6 – partycypacja w praktyce) i dokonanie z nimi uzgodnień - okres przygotowania realizacji inwestycji kluczowych wydłuży się do 14 lub 15 miesięcy. Uwzględniając okres przerwy pomiędzy wynikami procesu partycypacyjnego, przeznaczony na konsultacje  zaproponowanych rozwiązań via internet oraz na doprecyzowanie wzajemnych związków pomiędzy inwestycjami w ramach strategii i planów operacyjnych  proces przygotowania inwestycji kluczowych obejmie okres 22 miesięcy (od 2 m-ca projektu do zakończenia projektu).
Realizacja działania przeciwdziała problemowi niewystarczającej spójności społeczno-gospodarczej obszaru jak również słabości wynikającej z niewystarczającej współpracy partnerskich JST, tj. słabych wskaźników good governance.  Przygotowanie do realizacji inwestycji kluczowych rozmieszczonych na całym OF Szlaku JIIIS, które po wybudowaniu tworzyć będą sieć inwestycji kluczowych Szlaku JIIIS wzmocni wzajemne interakcje pomiędzy partnerskimi JST  i doprowadzi do przenikania się funkcji realizowanych przez te inwestycje tworząc funkcjonalne ułatwienia dla rozwoju OF Szlaku JIIIS i programując zwiększenie powiązań przestrzennych pomiędzy miejscowościami w których usytuowane będą inwestycje kluczowe. 10 z planowanych inwestycji związanych jest z funkcjami turystycznymi i turystyczno-kulturowymi. W szczególności 6 z nich (zrewitalizowane zespoły pałacowo-parkowe) budować będzie sieć wzajemnie współpracujących przedsięwzięć tworząc powiązania synergiczne. Z kolei oddziaływanie inwestycji w zakresie OZE wpłynie stymulująco na pozostałe partnerskie JST i doprowadzi do zwiększonych inwestycji w ramach strefy energetycznej Scutum Sobiescianum.
Sekwencja działań i ich wzajemne interakcje budujące efekt synergii.

W wyniku realizacji sekwencji działań projektu powstają rezultaty: 

 • Zwiększenie gotowości do wdrożenia inwestycji rewitalizacyjnych OF szlaku JIIIS w nowej perspektywie finansowej UE
 • Poprawa instytucjonalizacji partnerstwa

Zwiększenie partycypacji społecznej - Zwiększone zaangażowania mieszkańców i NGO w planowanie i podejmowanie decyzji dotyczący rozwoju OF Szlaku JIIIS

Osiągnięcie zamierzonych rezultatów umożliwia osiągnięcie celów pośrednich: szczegółowych tj.

 • Zwiększenie funkcjonalności zagospodarowania przestrzennego  OF Szlaku JIIIS w dziedzinie turystyki
 • Zwiększenie funkcjonalności zagospodarowania przestrzennego OF Szlaku JIIIS w dziedzinie przetwórstwa
 • Zwiększenie funkcjonalności zagospodarowania przestrzennego OF Szlaku JIIIS w dziedzinie energetyki

Osiągnięcie założonych celów szczegółowych przynosi następujące oddziaływanie pośrednie:

 • zwiększona funkcjonalność rozwiązań w OF Szlaku JIIIS w dziedzinie turystyki, przetwórstwa i energetyki zagospodarowania przestrzennego Szlaku JIIIS

Przyczynia się też do osiągnięcia celu ogólnego jakim jest:  poprawa spójności OF Szlaku JIIIS poprzez wspieranie rozwiązań funkcjonalnych w zakresie turystyki, przetwórstwa i energetyki.
Osiągnięcie celu ogólnego powoduje następujące oddziaływanie:  zwiększoną spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna wynikająca ze zwiększonej funkcjonalności zagospodarowania przestrzennego Szlaku JIIIS.

Dokumentacje na inwestycje w poszczególnych Gminach:

W ramach projektu przygotowywane są dokumentacje na inwestycje w poszczególnych Gminach:

 • Gmina Piaski - rewitalizacja ruin zboru kalwińskiego „Kościelec” wraz z przyległym terenem,
 • Gmina Łęczna- rewitalizacja Rynku II w Łęcznej,
 • Miasto Krasnystaw - Kompleksowa rewitalizacja obszaru miasta rejonu ulicy Zaułek Nadrzeczny w Krasnymstawie,
 • Gmina Krasnystaw – adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Krupem z przeznaczeniem na funkcje turystyczno-gospodarcze,
 • Gmina Gorzków - kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół zbiornika w Gorzkowie-Osadzie,
 • Gmina Rybczewice - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rybczewicach,
 • Gmina Mełgiew -  rewitalizacja zespołu pałacowo- parkowego w Podzamczu,
 • Gmina Milejów – budowa Bioelektrociepłowni wraz z zespołem instalacji hybrydowych OZE,
 • Gmina Ludwin - budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Piaseczno i Łukcze,
 • Gmina Spiczyn - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Zawieprzycach,
 • Gmina Wólka - Budowa domu Kultury w gminie Wólka.

 

Materiały promocyjne

Tu wkrótce pojawią się materiały promocyjne

Na skróty