Stare Miasto na nowo – czekamy na Twoje pomysły

Wielkość tekstu:

 Zapraszamy na pierwsze otwarte spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji Rynku II w Łęcznej wraz z przyległymi ulicami. Spotkanie odbędzie się 04.09.2014 r. (czwartek) o godzinie 1200 w sali Rady Miejskiej w Łęcznej przy Placu Kościuszki 22.


W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani rozwojem Starego Miasta, którzy mają pomysły na zagospodarowanie przestrzeni Rynku II i przyległych ulic. Spotkanie poprowadzi ekspert do spraw konsultacji oraz osoby zawodowo zajmujące się rewitalizacją przestrzeni miejskich.

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane do sporządzenia dokumentacji technicznej rewitalizacji Rynku II i jednocześnie posłużą opracowaniu „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Jana III Sobieskiego w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej”.

Dla przypomnienia informujemy, że Gmina Łęczna jest partnerem projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Projekt jest realizowany w partnerstwie, którego liderem jest Gmina Piaski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Spiczyn, Gmina Wólka, Gmina Mełgiew, Gmina Rybczewice, Gmina Gorzków, Gmina Ludwin, Gmina Milejów, Gmina Krasnystaw oraz Miasto Krasnystaw.

Wśród najważniejszych działań projektowych jest przygotowanie dokumentacji pogłębionych dla inwestycji kluczowych partnerów. Dla naszej gminy inwestycją kluczową jest rewitalizacja Rynku II wraz z jego otoczeniem. Oznacza to, że w ramach projektu zostanie dofinansowane przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego, projektów budowlanych, studium wykonalności.

Gorąco zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach, ponieważ wypracowane podczas spotkań pomysły zostaną wykorzystane przy ubieganiu się o środki pomocowe na kolejny etap rewitalizacji Starego Miasta.